پس از برگزاری دو دوره موفق از مسابقات رالی خاورمیانه در ایران که در سالهای 2014 و 2015 در شهر تاریخی شیراز برگزار شد، ایران به طور ثابت در تقویم مسابقات رالی خاورمیانه قرار گرفت و بر اساس اعلام فدراسیون جهانی اتومبیلرانی، میزبان راند پنجم این دوره از رالی خاورمیانه در سال 2017 نیز شیراز اعلام شد.
به گزارش پایگاه خبری شیراز رالی در ادامه مراحل مقدماتی برگزاری این رویداد، هفته گذشته تیم اجرایی کمیته رالی با نظارت شهرام قانعی جانشین کلرک رالی خاورمیانه به اصلاح مسیرهای پیشنهادی رالی خاورمیانه پرداختند، که در این بین همکاری هیات موتورسواری و اتومبیلرانی استان فارس و شهرستان شیراز و همچنین اداره کل راهداری استان و شهر ارسنجان قابل تقدیر است.
©کلیه حقوق خبری و تصویری سایت متعلق به سایت مسابقات رالی شیراز می باشد.

arrow icon    arrow icon