در ادامه روند آماده سازی شرایط حضور اتومبیلرانان ایران در مسابقات رالی خاورمیانه شیراز در شهریور ماه آتی، از سوی کمیته رالی فدراسیون اطلاعیه ای در خصوص نحوه بازبینی فنی خودروهای رالی صادر شد.
به گزارش پایگاه خبری شیراز رالی اتومبیل هایی که قصد حضور و شركت در مسابقه رالي راند پنجم خاورميانه ٢٠١٧ در شیراز را دارند، موظف هستند روز جمعه ٩٦/٥/٢٠ از ساعت ١١ لغايت ١٥ جهت بازديد فني و ایمنی كامل اعم از تجهيزات موتوري، رول کیج، تجهيزات ایمنی داخلی و سایر موارد ذکر شده در آیین نامه فنی و ایمنی مسابقات، در پیست اتومبیلرانی مجموعه ورزشی آزادی تهران حضور بهم رسانند؛ بدیهی است عدم حضور هر يك از اتومبیل ها به منزله عدم صلاحيت و عدم تاييد فني و ايمني كميته رالي خواهد بود و این كميته به هیچ عنوان اجازه حضور در رالي شیراز (MERC2017) نخواهد داد.
در ادامه این اطلاعیه آمده است، شركت كنندگاني كه در حال آماده سازي اتومبیل جديد براي رالي خاورميانه مي باشند، حتی در صورتي كه اتومبیل آنها تا تاريخ ذکر شده کاملاً آماده نبوده ولی قابلیت حركت و انتقال را داشت، موظف به حضور با همان خودرو خواهند بود ولی در صورتی که غير قابل حركت باشد شرکت کننده موظف به حضور در این تست فنی و ارایه اطلاعات كامل اتومبیل (عکس و فیلم و شناسنامه فنی و ...) به کمیته فنی می باشد تا در تاريخ ديگری تست نهایی این خودرو ها مشخص شود.

©کلیه حقوق خبری و تصویری سایت متعلق به سایت مسابقات رالی شیراز می باشد.

arrow icon    arrow icon